Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobranie zawartości katalogu z podziałem na pliki i katalogi - AJAX i PHP

Skrypt pobiera zawartość katalogu i wyświetla go z podziałem na pliki i katalogi w nim zawarte.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


is_dir

Zwraca TRUE jeśli nazwa_pliku istnieje i jest katalogiem. Jeśli nazwa_pliku jest relatywna, to zostanie sprawdzona relatywnie to bieżącego katalogu roboczego.
Kategoria: Funkcje > PHP


Rozbijanie Pakietów - metoda Refaktoryzacji

Metodę tą wykorzystujemy, kiedy dany pakiet ma zbyt dużo klas wewnątrz siebie. Rozbijamy wtedy pakiety i grupujemy je w podkatalogi o tych samych tematykach.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Dodanie nowego użytkownika z katalogiem domowym - Linux

Utwórz konto dla użytkownika monika z katalogiem domowym /home/studenci/monika.
Kategoria: Artykuły > Linux


Przekierowanie .htaccess 301 z wyjątkami na podkatalogi

Skrypt pokazuje jak napisać regułę przekierowania, każdego odwołania rozpoczynającego się z http://funkcje.net na http://funkcje.net/podkatalog/ z dwoma wyjątkami.
Kategoria: Skrypty > .htaccess


Dynamiczne subdomeny na stronie WWW

Artykuł opisujący sposób wykonania dynamicznych samotworzących się subdomen na serwisie WWW.
Kategoria: Artykuły > Linux


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors