Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa FileReferenceList [AS 2]

Dzieli tablicę na kilka mniejszych, każda po rozmiar elementów. Istnieje możliwość, że ostatnia tablica będzie mniejsza. Otrzymujesz tablice jako elementy wielowymiarowej tablicy indeksowanej przez liczby zaczynając od zera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Styl definiuje wygląd tekstu. Można stosować kilka wartości jednocześnie.
Kategoria: Flash > ActionScript


array_chunk()

W Action Script 3 tak jak w innych językach, występują polecenia warunkowe oraz pętlę - są to niezwykle przydatne komponenty w składni AS dzięki, którym jesteśmy pisać prawdziwe oraz zbudowane skrypty.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS text-decoration

Skrypt poniżej dodaje do tabeli o nazwie 'produkty' 3 wpisy w jednym zapytaniu SQL, z poziomu PHP.
Kategoria: Style CSS >


Piorytytowe zapytania do bazy danych MySQL - HIGH_PRIORITY

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Skrypty > SQL


Imieniny

Określa tablicę obiektów klasy FileReference.
Kategoria: Skrypty > PHP


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 2

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > Kursy


Dodawanie wielu wpisów do bazy danych w jednym zapytaniu - MySQL

Łączy wartość obiektu String z parametrami oraz zwraca nowo sformatowany ciąg znaków;
Kategoria: Skrypty > PHP


FileReferenceList fileList [AS 2]

Najczęściej z bazą danych pracuje jednocześnie kilka (lub więcej) osób. Często zdarza się, że pracują na tych samych danych.
Kategoria: Flash > ActionScript


String concat [AS 2]

Skrypt wyświetla kilka imion obchodzących danego dnia imieniny.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors