Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Ustawianie kodowania znaków w klasie PDO do obsługi bazy danych

ruszywa metody i własności zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu.
Kategoria: Skrypty > PHP


Wyrzucanie wbudowanego Zdarzenia Event we własnej klasie dla addEventListener [ AS 3 ]

Agreguje wszystkie metody zdefiniowane w klasie istniejącego obiektu, z wyjątkiem klasy konstruktora lub metody, których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_).
Kategoria: Flash > Skrypty


aggregate()

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_methods

Agreguje metody i właściwości określone w klasie istniejącego obiektu. Metody i właściwości o nazwach rozpoczynających ze znakiem podkreślenia (_) uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas i nie są używane, konstruktory są również wyłączone z procedury agregacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties

Skrypt tworzy equalizer reagujący na dźwięki muzyki. Posiada on panel kontrolny w klasie Main.AS, który jest ukazany na dole.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate

Skrypt umieszcza DIV o klasie "waznyDiv" na obiekcie pliku SWF w tym samym pojemniku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Equalizer muzyczny w ActionScript 3.0

Przykład pokazuje jak ustawić kodowanie znaków w bazie jesli używamy do połączenia klasy PDO, jest to równie proste co w MYSQLI.
Kategoria: Flash > Skrypty


Umieszczanie DIV nad Flash 'em - w pliku HTML

Skrypt pokazuje jak w łatwy sposób przesłać dowolną liczbę parametrów do wskazanej metody w klasie przez Flash IDE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wysyłanie parametrów do metody w pliku PHP - [ ZEND AMF ]

Skrypt opisuje jak rzucić wbudowane zdarzenie typu Event w swojej klasie ActionScript 3.0.
Kategoria: Flash > Skrypty


Enkapsulowanie Typów - metoda Refaktoryzacji

Metode nadajemy, gdy klasa zwraca nam generyczny obiekt o typie Object, który później konwertujemy w innej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors