Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Banery wyświtlan w określonej kolejności

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList wszystkie elementy potomne danego tagu z nazwy, w kolejności, w jakiej występują w preorder traversal tego elementu drzewa.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Banery zmieniające sie w określonej kolejności

Definiuje ważniejszą deklarację stylu, unieważniającą pozostałe. Dyrektywa stosowana jest w kaskadach styli, gdzie trzeba wymusić styl ważniejszy, niż wynikałoby to z ich kolejności.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zapamiętanie kolejności wyświetlania banerów

Skrypt wyświetla banery w określonej kolejności.
Kategoria: Skrypty > PHP


Sortowanie w odwrotnej kolejności wyników zapytań - DESC MySQL

Skrypt wyświetla banery zmieniające się w określonych odstępach czasowych iw określonej kolejności
Kategoria: Skrypty > SQL


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


Optymalizacja JOIN, łączenia tabel w zapytaniu - STRAIGHT_JOIN

Skrypt zapamiętuje kolejność wyświetlania banerów
Kategoria: Skrypty > SQL


DOMElement::getElementsByTagName

Aby sortować w odwrotnej kolejności należy dodać słowo DESC (ang. descending) do nazwy kolumny po opcji ORDER BY.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS !important

STRAIGHT_JOIN wymusza optymalizator zapytania do bazy (uruchamiany jest zawsze w momencie wywoływania polecenia) do łączenia tablic w kolejności takiej, w jakiej są wymieniane po słowie FROM.
Kategoria: Style CSS > CSS


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors