Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apache_getenv()

Pobiera zmienne środowiska serwera Apache. Funkcja potrzebuje jednego parametru, który określa jaką zmienną chcemy uzyskać. Działa tylko w wersjach Apache 2 lub nowższych, w innych przypadkach funkcja nie jest rozpoznawana. Kompatybilność: PHP4, PHP5
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_request_headers()

Rozdziela wszystkie zapytania nagłówka HTTP od tylko tego, który ma byc wyświetlony. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache. Zwraca tablicę lub FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_logo_guid()

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_error

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obraz
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_errno

Funkcja ta pozwala ustawić plik, w którym chcesz XSLT zalogować do wiadomości, XSLT komunikaty są inne niż komunikaty o błędach, w tym komunikaty nie są komunikatami o błędach, ale raczej wiadomości związane z procesorem XSLT. Są one przydatne do debugowania XSLT, gdy coś pójdzie nie tak.
Kategoria: Funkcje > PHP


current()

Zwraca ciąg znaków opisujących ostatni bad, który wystąpił podcyas przekazywania procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::close

Zwraca kod błędu z opisem błędu, który wystąpił ostatnio podczas przekazywania do procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_breakpoint()

Zwraca bieżący element tablicy. Każda tablica ma wewnętrzny wskaźnik bo swojego "bieżącego" elementu, który jest inicjalizowany do pierwszego elementu wstawionego do tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_log

Zamyka wejście do obiektu XMLReader który jest obecnie analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_end_namespace_decl_handler

Ustawi obsługę wywołania po opuszczeniu zakresu nazw deklaracji, będzie to nazwaw dla każdego zgłoszenia, po obsługdze na koniec elementu tagu , w którym uznano nazwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/31 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors