Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

nl_langinfo()

nl_langinfo () jest używana do dostępu do poszczególnych elementów locale kategorii.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_negotiate_language

Zwraca preferowany język dla danego klienta w oparciu o Accept-Language (akceptonay jezyk) nagłowka HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS :lang

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, która definiuje język narodowy elementu.
Kategoria: Style CSS >


Capabilities language [AS 2]

Określa język systemu, na którym odtwarzacz jest uruchomiony.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale getDefaultLang [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale languageCodeArray [AS 2]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadLanguageXML [AS 2]

Wczytuje określony plik językowy XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setDefaultLang [AS 2]

Ustawia domyślny kod języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors