Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ob_get_level()

Zwraca poziom wyjściowy zagnieżdżony w obsługę buforowania lub zero, jeśli wyjście buforowanie nie jest aktywne.
Kategoria: Funkcje > PHP


_level [AS 2]

Referencja dla głównej listwy czasowej o wyświetlaniu poszczególnych elementów na filmie Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera activityLevel [AS 2]

Wartość cyfrowa, określająca ilość wykrytego ruchu kamery. Wartości przyjmowane to zakres pomiędzy 0 (brak wykrycia ruchu) do 100 (duża ilość wykrytego ruchu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera motionLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość ruchu potrzebną do uruchomienia Camera.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera setMotionLevel [AS 2]

Określa jak dużo ruchu jest potrzebne, aby wywołać Camera.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone activityLevel [AS 2]

Wartość liczbowa określająca ilość wykrytego dźwięku z mikrofonu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone setSilenceLevel [AS 2]

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone silenceLevel [AS 2]

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors