Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagefilledrectangle

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextFormat leftMargin [AS 2]

Tworzy prostokąt wypełniony kolorem $color w danym obrazku $image, zaczynając od punktu 1 i zakończony w punkcie 2. 0,0 to lewy górny róg obrazu
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform() [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offset [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getPan [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setPan [AS 2]

Określa jak dźwięk jest odtwarzany, w prawym oraz lewym kanale (głośniki).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style Pozycjonowanie w poziomie

Często spotykamy się z problemem pozycjonowania w poziomie czyli ustawienia dwóch dowolnych elementów obok siebie. Aby to zrobić tworzymy dokument HTML w którym tworzymy 2 divy. w skrócie to wyglądałoby tak: <html> <body> <div id="lewy"></div> <div id="prawy"></div> </body> </html>
Kategoria: Skrypty > CSS


Wyśrodkowanie obiektu na scenie - Wyrównanie do środka - ActionScript 3

Skrypt umieszcza kwadrat o nazwie instancji kwadrat_mc, (który ma punkt rejestracji w lewym górnym rogu), o szerokości 100px centralnie na scenie filmu Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors