Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_change_key_case()

Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery.
Kategoria: Funkcje > PHP


lcfirst()

Konweruje pierwszy znak stringa na małą literę, jeśli litera już jest mała, to pozostawia ją bez zmian.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtolower()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na małe.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtoupper()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.
Kategoria: Funkcje > PHP


ucfirst()

Tworzy duży literę ze znaku znajdującego się na pierwszym miejscu w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ucwords()

Zmienia znak na dużą litere w każdym wyrazie w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_sapi_name()

Zwraca ciąg znaków (w małych literach), który opisuje rodzaj interfejsu pomiędzy serwer WWW i PHP (Server API, SAPI).
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ctype_alnum

Sprawdza, czy wszystkie znaki przewidziane w ciągu, tekstu, są alfanumeryczne. W standardowej C regionalne są tylko litery [a-zA-Z].
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ctype_alpha

Sprawdza, czy wszystkie znaki na przewidziany ciąg, tekstowy, są alfabetyczne. W standardowej C regionalne są tylko litery [a-zA-Z] i ctype_alpha () jest równoważne (ctype_upper ($ tekst) | | ctype_lower ($ tekst)) $ tekst, jeśli jest tylko jeden znak.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ctype_lower

Sprawdza czy wszystkie znaki w ciągu tekstu są małymi literami.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors