Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Przekazywanie parametrów przez addEventListener - ActionScript 3

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla programistów AS2 oraz ludzi, którzy zaczynają przygodę z ActionScript 3 jest wywołanie funkcji na odpowiedź jakieś wywołanej akcji np. naciśnięcie klawisza z klawiatury lub naciśnięcie klawisza myszki nad pewnym obiektem.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zdarzenie ActionScript - onKeyDown [AS 2]

Wykonuje się kiedy dany przycisk z klawiatury jest naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zdarzenie ActionScript - onPress [AS 2]

Wykonuje kiedy przycisk jest naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Key [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key onKeyDown [AS 2]

Wykonuje się, gdy klawisz zostaje naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Mouse onMouseDown [AS 2]

Wykonuje się, gdy przycisk myszki zostaje naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKeyDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy posiada skupienie pola tekstowego i naciśnie klawisz.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onMouseDown [AS 2]

Wywołuje się, gdy klawisz myszy zostaje naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onPress [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik kliknie myszką nad klipem filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors