Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


Function apply [AS 2]

Określa wartość dla aktualnyObiekt, aby był używany dla każdej funkcji która zostanie wywołana w ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix concat [AS 2]

Łączy matrix z aktualnym matrix'em, automatycznie nadając geometryczny efekt obydwu z nich.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix deltaTransformPoint [AS 2]

Nadaje punkt przed transformację przestrzeni współrzędnych, zwraca współrzędne tego punktu, po wykonanej transformacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix transformPoint [AS 2]

Nadaje transformację geometryczną reprezentowaną przez obiekt Matrix do określonego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip setMask [AS 2]

Nadaje maskę (mc) dla danego klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setFocus [AS 2]

Nadaje skupienie dla danego pola tekstowego, lub klipu filmowego określonego przez parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField setTextFormat [AS 2]

Nadaje tekstowe formatowanie, określone przez textFormat parametr do części lub całości tekstu w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors