Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <h1> - tworzy nagłówek pierwszego poziomu

Dopasowuje przychodzący nagłówek HTTP.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <h2> - tworzy nagłówek drugiego poziomu

Nagłowek Content-Disposition jest bardzo użyteczny jeśli dane aktualnie wysyłane pochodzą z pliku lub czegoś podobnego, które powinny być "zapisane" przez klienta/użytkownika (np. przez okienko popup przeglądarki "Zapisz jako...").
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <h3> - Tworzy nagłówek trzeciego poziomu

Zwraca listę nagłówków wysłanych do przeglądarki/klienta. Aby ustalić czy nagłówek został wysłany, lub czy jeszcze nie został wysłąny
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <h4> - Tworzy nagłówek czwartego poziomu

Znacznik <h1> służy do utworzenia nagłówka pierwszego poziomu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <h5> - Tworzy nagłówek piątego poziomu

Znacznik <h2> służy do utworzenia nagłówka drugiego poziomu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <h6> - Tworzy nagłówek szóstegoo poziomu

Znacznik <h3> służy do utworzenia nagłówka trzeciego poziomu.
Kategoria: Kursy > HTML


http_match_request_header

Znacznik <h4> służy do utworzenia nagłówka czwartego poziomu.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_send_content_disposition

Znacznik <h5> służy do utworzenia nagłówka piątego poziomu.
Kategoria: Funkcje > PHP


headers_list

Znacznik <h6> służy do utworzenia nagłówka szóstego poziomu.
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <tbody> - służy do oddzielenia wierszy tabeli

Znacznik <tbody> służy do oddzielenia wierszy tabeli będących jej właściwą zawartością od nagłówka tabeli (oznaczonego za pomocą znacznika <thead>) i stopki tabeli (oznaczonej za pomocą znacznika <tfoot>). Dzięki takiemu podziałowi przeglądarka może tak obsługiwać przewijanie strony aby nagłówek i stopka tabeli były zawsze widoczne
Kategoria: Kursy > HTML


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors