Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_scheme_handlers

Rejestr systemu obsługi (XPath handlers) do dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_unparsed_entity_decl_handler

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_start_namespace_decl_handler

Jest wywołany do obsługi kiedy nazwa jest zadeklarowana. Deklaracja nazwy występuje wewnątrz rozpoczynajacego znacznika, ale zadeklarowana nazwa rozpoczyna obsługę, wywoływana jest przed tagiem rozpoczynającym obsługę dla każdej zadeklarowanej nazwy tagu rozpoczynającego.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML Parser. Instrukcja przetwarzania ma następujący format:
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_notation_decl_handler

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_external_entity_ref_handler

Ustawia zewnętrzne odwołanie do obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_element_handler

Ustawia element obsługi funkcji parsera XML. start_element_handler i end_element_handler są to ciągi zawierające nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływana dla parsera.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_default_handler

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors