Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


stop()

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style CSS cue-after

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue-before

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące style: cue-after, cue-before. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać dwa dźwięki lub tylko jeden (wtedy oba przyjmą tą samą wartość).
Kategoria: Style CSS >


Sound start() [AS 2]

Odwarza dźwięk, powiązany z obiektem Sound. Przed odtwarzanie dźwięk musi zostać przypisany do obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound stop() [AS 2]

Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku, powiązanego z obiektem Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa - Accessibility [AS 2]

Klasa Accessibility zarządza za komunikacje z czytnikami ekranu. Czytniki ekranu są typem technologii wspierającą dla niedowidzących użytkowników odtwarzanie jako dźwięku różnych elementów filmu Flash takie jak obiekty: grafik, klipów filmowych, przycisków oraz pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors