Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLReader::getParserProperty

Wskazuje, czy określona nieruchomość została ustalona.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool method_exists

Zmiane nazwę wpisu, określoną przez numer indexu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool property_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Funkcje > PHP


Definiowanie oraz dostęp do nowych metod dla obiektu w locie - kontroler dynamic [AS 2]

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.
Kategoria: Flash > Kursy


ZipArchive::renameIndex()

Wstawia za elementem określoną treść.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS :after

Skrypt tworzy tło które zmienia się co określoną ilość czasu. Jest to dobry efekt dla reklam.
Kategoria: Style CSS > CSS


Tło z cyklicznie zmieniających się obrazków

Kontroler definiuję określona klasę, czy jej obiekty będą mogły przybierać nowe metody podczas uruchomienia skryptu (dynamiczna klasa), czy też nie.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Importowanie klas oraz pakietów - kontroler import [AS 2]

Kontroler import, zaimportuje określony przez użytkownika pakiet Flash'a bądź określoną klasę.
Kategoria: Flash > Kursy


socket_set_block

Usuwa flagę O_NONBLOCK określoną przez parametr gniazda
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_set_nonblock

Ustawia flagę O_NONBLOCK określoną przez parametr gniazda.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors