Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yp-order()

Pobiera numer zlecenia na mapie
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_itemorder

Funkcja ta przygotowuje dla rozszerzonych usług na żądanie przy użyciu profilu do korzystania z Z39.50
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_es_result

Funkcja ta sprawdza ostatnie zwróciło Extended Service wyników z serwera. Serwis rozszerzony jest inicjowana przez jeden yaz_item_order () lub yaz_es ()
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getElementsByTagName

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList wszystkie elementy potomne danego tagu z nazwy, w kolejności, w jakiej występują w preorder traversal tego elementu drzewa.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS border-bottom-color

Styl definiuje kolor dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom-style

Styl definiuje wygląd dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom-width

Styl definiuje szerokość dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom

Styl definiuje właściwości dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-collapse

Styl definiuje sposób zachowania ramki - ramka może łączyć się ze sobą lub być odseparowana.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS border-color

Styl definiuje kolor ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors