Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <p> - Tworzy paragraf

Znacznik <p> służy do utworzenia paragrafu.
Kategoria: Kursy > HTML


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat indent [AS 2]

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat italic [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat kerning [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat leading [AS 2]

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat leftMargin [AS 2]

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat rightMargin [AS 2]

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat letterSpacing [AS 2]

Określa ilość miejsca, pomiędzy znakami.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors