Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Szablon graficzny WordPress - Pixel

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: WordPress > Szablony graficzne


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość RGB pikseli z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.getPixel [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Przeprowadza rozpuszczanie pikseli za pomocą innego obrazu lub tego samego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData pixelDissolve [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData setPixel [AS 2]

Ustawia kolor dla pojedynczego pikselu dla obiektu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData setPixel32 [AS 2]

Liczba wskazująca na proporcje pikseli ekranu użytkownika.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities pixelAspectRatio [AS 2]

Ciemny 2-3 kolumnowy szablon łatwy w przeróbkach.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagesetpixel

Rysuje piksel w określonych współrzędnych
Kategoria: Funkcje > PHP


Transform pixelBounds [AS 2]

Obiekt Rectangle, który określa granice prostokątne obiektu MovieClip na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors