Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_errno

Zwraca kod błędu z opisem błędu, który wystąpił ostatnio podczas przekazywania do procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMText::isWhitespaceInElementContent

Informuje, czy ten tekst węzła zawiera spacje. Tekst węzła jest zdecydowany zawierać spacje w treści elementu podczas obciążenia dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zwracamy id przypisany do dodanego rekordu

Zobacz jak pobrać ID dodane poprzez auto_increment podczas wstawiania rekordu
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


dl()

Ładuje rozszerzenie PHP w podczas wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerror()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrstr()

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


register_shutdown_function

Rejestry przez funkcję o nazwie funkcji, które mają być wykonane podczas przetwarzania skryptu są kompletne.
Kategoria: Funkcje > PHP


_currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors