Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sprawdzenie (Validacja) poprawności danych formularza

Sprawdza poprawność wprowadzanych danych w polach input, select, radiobutton oraz poprawność adresu email poprzez javascript
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Sprawdzanie poprawności adresu e-mail Walidacja

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().
Kategoria: Skrypty > PHP


Sprawdzanie poprawności danych przesłanych z formularza - AJAX

Skrypt pokazuje w jaki sposób sprawdzić poprawność adresu e-mail w php.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


boolean XMLReader::setSchema

Skrypt przed zapisem danych przesłanych z formularza do pliku sprawdza ich poprawność.
Kategoria: Funkcje > PHP


Aktywacja konta przez E-Mail

Ogólne działanie skryptu będzie polegało na: - rejestracji użytkownika - sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych - wysłanie listu z kodem aktywacyjnym - aktywacja konta, jeśli kod oraz pozostałe parametry zgadzają się
Kategoria: Skrypty > PHP


Walidacja adresu e-mail

Przykładem na to może być np formularz zawierający pole email, które wykorzystywane jest po wypełnieniu formularza do wysłania maila.
Kategoria: Skrypty > PHP & XML


Walidacja Adresu URL - PHP

Skrypt pokazuje jak za pomocą wyrażeń regularnych sprawdzić poprawność wpisanego adresu www przez użytkownika.
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors