Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

pcntl_alarm

Zwraca kod błędu z poprzedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_errno

Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie, łączy elementy jednej lub więcej tablic tak, że wartości jednej tablicy są dopisywane na koniec poprzedniej. Zwracana jest tablica wynikowa.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge_recursive()

Łączy jedną lub więcej tablic, łączy elementy jednej lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge()

Cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy. Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


prev()

Funkcja ta zwraca poprzede rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma poprzedniego rodzeństwa zwraca FALSE (<4,3) lub NULL (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->previous_sibling

Ustanawia interfejs 'readline callback' następnie drukuje $promt i natychmiast zwraca go. Wywoływanie tej funkcji dwukrotnie, bez usuwania poprzedniego wywołania interfejsu, automatycznie i wygodnie nadpisze stary interfejs.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_callback_handler_install()

Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów
Kategoria: Funkcje > PHP


mixed prev

Tworzy zegar który wysyła sygnał SIGALRM do procesu po danej liczbie sekund. Każde użycie pcntl_alarm() kończy każde poprzednie ustawienie alarmu
Kategoria: Funkcje > PHP


prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevScene()

Akcja powoduje przejście do poprzedniej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors