Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField autoSize [AS 2]

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > Skrypty


Rectangle inflate [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle inflatePoint [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wielka litera na początku ciągu znaków

Skrypt pokazuje jak powiększyć tylko pierwszą literę w ciągu znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors