Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->get_element_by_id

Ta funkcja jest podobna do domdocument_get_elements_by_tagname (), ale szuka elementu z danym id. Według DOM tego wymaga standardowe DTD, które definiuje ID atrybutu typu ID, choć obecny stan wdrożenia po prostu przebiega XPath szukaj "//*[ID = '% s'] ". To nie są zgodne z DOM standard, który wymaga, aby powrócić null, jeśli nie jest znane, gdzie jest atrybut typu ID. To zachowanie może być ustalone, więc nie polega na aktualnie zachowanym.
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak przebiega proces transakcji? opis i zastosowanie - MySQL

Artykuł opisuje jaki jest proces transakcji w języku SQL.
Kategoria: Skrypty > SQL


Spójne SELECTy-i zastosowanie - MySQL

Spjrzenie na proces transakcji z poziomu dwóch różnych sesji.
Kategoria: Skrypty > SQL


SELECTy FOR UPDATE zastosowanie - MySQL

Może się zdarzyć, że będziemy chcieli przeczytać rekord, w celu zmiany wartości niektórych z jego pól, mając jednocześnie pewność, że nikt inny nie będzie chciał w tym samym czasie wykonać tego samego.
Kategoria: Skrypty > SQL


Wyrażenia, które wywołują automatycznie COMMIT - MySQL

Niektóre polecenia automatycznie kończą transakcję pomimo tego, że nie wykonamy explicite polecenia COMMIT.
Kategoria: Skrypty > SQL


Poziom izolacji transakcji - MySQL

Poziom izolacji transakcji wpływa bezpośrednio na zachowanie się transakcji. Zmiana poziomu izolacji może prowadzić do zupełnie różnych wyników poleceń SQL.
Kategoria: Skrypty > SQL


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors