Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklarowanie dostępu do zmiennych - private oraz public [AS 2]

Funkcja ta zwraca identyfikator publiczny typ dokumentu.
Kategoria: Flash > Kursy


DomDocumentType string public_id ( void )

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Pisząc skrypty w ActionScript bazując na obiektach oraz klasach, możemy deklarować dostęp każdej zmiennej. Aby to zrobić należy umieścić słowo 'private' lub 'public' tuż przed nazwą zmiennej.
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_auth_hostbased_file

Uwierzytelnienie z użyciem publicznego klucza odczytanego z pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_auth_pubkey_file

Autoryzacja z użyciem klucza publicznego odczytanego z pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_add

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_init

Żąda klucz publicznego podsystemu z aktualnego połączenia SSH2
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_list

Lista bieżących autoryzowanych kluczy publicznych
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_remove

Usuwa autoryzowany klucz publiczny
Kategoria: Funkcje > PHP


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors