Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

strlen()

Zwraca długość znaków w ciągu. Bierze pod uwagę puste znaki.
Kategoria: Funkcje > PHP


trim()

Usuwa białe, puste znaki z początku oraz końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip createTextField [AS 2]

Styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie pustych lini z Dreamweaver - białe znaki DW

Tworzy puste pole tekstowe jako potomek istniejącego klipu filmowego, na którym wywołujesz tą metodę.
Kategoria: Skrypty > HTML


Styl CSS empty-cells

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.
Kategoria: Style CSS >


TextFormat leading [AS 2]

Program Dreamweaver czasami dodaje puste linie do kodów naszych plików, jest to tym bardziej uciążliwe, ponieważ nie jest tylko jedna biała linia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie pustego pola tekstowego TextInput [ ActionScript 3 ]

Skrypt pokazuje, jak sprawdzić czy pole TextInput jest puste, należy zauuważyć, że TextInput to wbudowany komponent we Flashu, a nie klasa TextField z języka ActionScript.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors