Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobieranie i wyświetlanie danych z bazy MySQL za pomocą PHP

Skrypt pokazuje jak pobrać i wyświetlić dane z bazy MySQL
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


DOMXPath::query

Wykonuje podane wyrażenie XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_query_service_status

Zapytanie o aktualny stan usugi, zwraca tablice informacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::addQuery

Dodaje zapytanie do wielu partii zapytań
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::query

Wykonuje zapytanie
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setMaxQueryTime

Ustawia maksymalny czas zapytania
Kategoria: Funkcje > PHP


http_build_query

Generuje zakodowane zapytanie URL z dostarczonej tablicy asocjacyjnej
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak zrobić zaokrąglone rogi za pomocą CSS i JavaScript - JQuery Corner

Zaokrąglone rogi dla div, kompatybilne ze wszystkimi przeglądarkami.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak zrobić zaokrąglone rogi obrazka dla wszystkich przeglądarek - JQuery plugin

Aby zrobić zaokrąglone rogi na obrazku kompatybilne ze wszystkimi przeglądarkami, użyjemy dodatku do JQuery corner.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - JQuery

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszką, automatyczna nazwa obrazka to nazwa z sufiksem _o np dla obrazka obraz.jpg obrazkiem po najechaniu będzie obrazek_o.jpg.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors