Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP Różnica czasu między dwiema datami, słownie (difference between two date)

Funkcja ta jest podobna do strcasecmp(), z tą różnicą jednak, że tutaj można określić (górny limit) ilość znaków z których ma być porównywany strin
Kategoria: Skrypty > PHP


PHP różnica czasu między dwiema datami

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


strncasecmp()

Identycznie jak gzgets(), z tą różnicą, że gzgetss() próbuje interpretuje wszelkie znaczniki HTML i PHP z tekstu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_flush()

Program napisany w języku C++ wczytuje od użytkownika 2 liczby i wyświetla ich sume, różnice, iloczyn i iloraz.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetss()

Funkcja ta działa dokładnie tak samo, jak fsockopen() z tą różnicą, że połączenie nie jest zamykane po wykonaniu skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


C++ suma, różnica, iloczyn iloraz

Skrypt tworzy funkcję pobierającą 2 daty i wyświetlającą różnice czasu
Kategoria: Skrypty > C++


pfsockopen

Skrypt oblicza różnicę czasu między dwiema datami.
Kategoria: Funkcje > PHP


Różnice pomiędzy typami uint, int oraz Number

Czym się różnią uint, int i Number oraz kiedy i gdzie powinno się je używać.
Kategoria: Flash > Artykuły


Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors