Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

assert_options()

Ustawia/pobiera różne dochodzenia flagi. Ustawiania różne ASSERT (), jest kontrolą opcji lub po prostu zapytanie ich aktualne ustawi.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_name

Zwraca nazwę węzła. Nazwa ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_value

Zwraca wartość węzła. Wartość ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline_info()

Pobiera/ustawia różne wewnętrzne zmienne readline'a.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_set_flags()

Ta funkcja ustawia różne opcje Fileinfo. Opcje można również ustawić w finfo_open() bezpośrednio, lub dzięki innym Fileinfo funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


Rodzaje pól tekstowych we Flashu

Flash umożliwia wstawianie tekstu w pola tekstowe na różne sposoby. Często jeden projekt zaiwera różne rodzaje tekstu - każdy z typów stosowany jest w specyficzny sposób.
Kategoria: Flash > Artykuły


Kolory przepływające przez tekst

Skrypt wyświetla aplet w którym różne kolory przepływają przez przykładowy tekst.
Kategoria: Skrypty > Aplety JAVA


Kolory przepływające przez płynący tekst

Skrypt wyświetla aplet w którym różne kolory przepływają przez płynący tekst.
Kategoria: Skrypty > Aplety JAVA


Klasa BitmapData [AS 2]

Klasa BitmapData pozwala na tworzenie dowolnych wielkości przezroczystych oraz nie przezroczystych obrazów bitmapowych, jak również manipulowanie nimi na różne sposoby podczas wykonywania skryptu AS.
Kategoria: Flash > ActionScript


tidy_save_config

Zapisuje bieżące ustawienia konfiguracyjne w określonym pliku. Zapisywane są tylko wartości różne od domyślnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors