Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xmlrpc_server_register_method

Ta funkcja nie jest aktualnie udokumentowana; dostępna jest jedynie lista argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlrpc_server_register_introspection_callback

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, a okoliczne dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns_auto

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::registerNodeClass

Metoda ta pozwala na zarejestrowanie własnej rozszerzonej klasy DOM , która może być wykorzystane potem przez PHP DOM rozszerzenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::registerNamespace

Rejestruje prefiks namespaceURI obiektu DOMXPath .
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xpath_register_ns_auto

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xpath_register_ns

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement bool registerXPathNamespace

Tworzy prefiks / ns w kontekście następnego zapytania XPath. W szczególności, jest to pomocne, gdyby dostawca danego dokumentu XML zmienił nazwę przedrostków. registerXPathNamespace stworzy prefiks dla nazw, pozwalając sobie na dostęp do węzłów tych nazw bez konieczności zmiany kodu, aby umożliwić nowym podyktowane prefiksów przez usługodawcę
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor void registerPHPFunctions

Metoda ta pozwala na wykorzystanie funkcji PHP jako funkcji XSLT w ramach arkuszy stylów XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors