Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyświetlenie lokalizacji repozytorium - Show checkout location

Skrypt wyświetla nam dokładny zdalny adres całego repozytorium GIT, jeśli posiadamy tylko lokalne repozytorium, wtedy otrzymamy błąd.
Kategoria: Skrypty > GIT


Klonowanie istniejącego repozytorium - Clone existing repository

Skrypt tworzy lokalne repozytorium na bazie już istniejącego za pomocą adresu zdalnego na github'ie oraz do folderu o nazwie: nazwa_folderu.
Kategoria: Skrypty > GIT


Pobranie zdalnego adresu repozytorium - Get remote repository name

Skrypt pobiera adres zdalnego repozytorium naszej kopii (fetch), razem z tą informacją otrzymamy również adres do wysyłania zmian (push).
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie listy gałęzi po dacie ostatniego commit'u - Show latest branches by commit

Skrypt listuje wszystkie gałęzie w repozytorium oraz sortuje je po ostatnim dodanym do nich commit'cie, tak aby na górze znajdowały się ostatnio modyfikowane branch'e jako pierwsze.
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyszukiwanie commit'a po wiadomości - git search by message

Aby wyświetlić ranking developerów (wraz z ilością ich dodanych commit'ów), którzy dodają commity do repozytorium, należy wpisać poniższy skrypt:
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzenie logów dla nieistniejącego już pliku - git check removed/deleted file

Skrypt pokazuje jak wyszukać wszystkie commit'y w całym repozytorium według wyszukiwanej frazy badź wyrażenia regularnego.
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie statystyki ilości dodanych commit'ów według autorów - git authors stats

Linia poniżej usuwa zdalny branch o nazwie "branchName" z naszego repozytorium.
Kategoria: Skrypty > GIT


Usuwanie zdalengo branch'u - git remove remote branch

Jeśli usunęliśmy plik z repozytorium i chcemy go odzyskać, lub sprawdzić commit'y, wtedy należy napisać:
Kategoria: Skrypty > GIT


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors