Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobranie rozmiarów obrazka

Skrypt skaluje obrazek do rozmiarów podanych w parametrach bez utraty jakości wykorzystując bibliotekę Asido.
Kategoria: Skrypty > PHP


Przeskalowanie obrazka bez straty jakości Asido

Skrypt wyświetla tekst przesuwający w lewą stronę w polu tekstowym z uwzględnieniem jego rozmiarów.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt generuje podany obrazek do obrazu JPEG, który jest kalibrowany do odpowiednich rozmiarów. Oznacza to, że zależności między wysokością oraz szerokością zostają zachowane, czyli obrazki nie są nie naturalnie rozciągane.
Kategoria: Flash > Kursy


imagecopyresampled

Funkcja pobiera rozmiar obrazka JPG
Kategoria: Funkcje > PHP


Tekst pływający w lewo uwzględniający rozmiar pola tekstowego

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zmiana wielkości obrazka JPEG " w locie " (kalibracja do rozmarów)

Kopiuje prostokątny fragment z jednego obrazka do innego, sprawnie interpolując wartości pikseli tak aby w szczególności po zmniejszeniu rozmiarów ibrazka zachować czytelność
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors