Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Stage [AS 2]

Klasa Stage jest wysoko poziomową klasą, której metody, własciwości oraz zdarzenia są dozwolone bez używania konstruktora
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage addListener [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage align [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage displayState [AS 2]

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage height [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage width [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage showMenu [AS 2]

Określa, czy pokazać lub ukryć, domyślne wpisy w menu podręcznym (kontekstowym) w Flash Player.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wyśrodkowanie obiektu na scenie - Wyrównanie do środka - ActionScript 3

Skrypt umieszcza kwadrat o nazwie instancji kwadrat_mc, (który ma punkt rejestracji w lewym górnym rogu), o szerokości 100px centralnie na scenie filmu Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors