Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

pcntl_sigtimedwait

Funkcja wykonuje dokładnie to samo co pctl_sigwaitinfo() pobiera dwa dodatkowe parametry, $seconds i $nanoseconds, które włączają górne ograniczenie czasu dla wstrzymanego skryptu
Kategoria: Funkcje > PHP


JavaScript Funkcja getMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setMilliseconds(Metoda obiektu: Date)

Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Date getMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczba od 0 do 999) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors