Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

zip-entry-compressedsize()

Zwraca rozmiar skompresowanego określonego w katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_unparsed_entity_decl_handler

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Request

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


PharFileInfo::getCompressedSize()

Zwraca rzeczywisty rozmiar pliku (z kompresją) wewnątrz Phar archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::isCompressed()

Zwróci czy plik jest skompresowany w archiwum Phar za pomocą Gzip lub Bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_compressedsize()

Zwraca wilekość w bajtach skompresowanego pliku ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_closedict()

crack_closedict() zamyka wskaźnik dictionary słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


closedir()

Zamyka wskaźnik katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


opendir()

Zwraca wskaźnik do otwartego katalogu, który może być następnie wykorzystany przez closedir(), readdir(), and rewinddir() calls.
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_auth_hostbased_file

Uwierzytelnienie z użyciem publicznego klucza odczytanego z pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors