Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zastosowanie stylu CSS dla tekstu z Flasha [AS 2]

Skrypt tworzy pole tekstowe, do którego dołącza osobny plik CSS dla formatowania wielkości, koloru oraz innych własności tekstowych.
Kategoria: Flash > Skrypty


Przesyłanie wiadomości z formularzy - tablica POST

Tablice POST w PHP to tablice globalne, oznacza to, że te tablice mają funkcję ogólno dostępne w środowisku programowania.
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa Array [AS 2]

Klasa Array pozwala na dostęp i manipulowanie zindeksowanymi (czyli każdemu wpisowi odpowiada cyfra) tablicami. Tablice zindeksowane posiadają oprócz wartości dla wpisu jego unikalny numer dzięki któremu można się odwoływać do tych wpisów poprzez ich numer w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Używanie INITIALLY DEFERRED atrybutów w Oracle / SQL

Domyślnie w języku używane są wartości INITIALLY IMMEDIATE, których nie musimy dopisywać do zapytania, chociaż możemy; jednak nic to nie zmieni. Opcja INITIALLY DEFERRED jak z samej nazwy opóźnia tą operację.
Kategoria: Skrypty > SQL


Klasa capabilities (System.capabilities) [AS 2]

Klasa Capabilities określa możliwości systemu oraz odtwarzacza komputera na którym znajduje się plik SWF, co umożliwia dostosowanie treści do różnych formatów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Jak tworzyć aliasy w MySQL - struktura oraz zastosowanie

Aliasy w języku SQL są swego rodzaju skrótami dla nazw kolumn oraz tabel.
Kategoria: Skrypty > SQL


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie REPLACE działa dokładnie tak samo jak INSERT, z tym, że jeśli w tablicy nazwa_tab istnieje już rekord o takiej samej wartości PRIMARY KEY lub indeksu UNIQUE, to poprzedni rekord jest najpierw usuwany a dopiero wtedy wstawiany nowy.
Kategoria: Skrypty > SQL


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie DO wykonuje po prostu wyrażenie wyr, jednak nie zwraca żadnych wartości.
Kategoria: Skrypty > SQL


Usuwanie wszystkich wierszy w danej tablicy MySQL - TRUNCATE

Polecenie TRUNCATE TABLE usuwa zupełnie wszystkie dane z tablicy o nazwie nazwa_tablicy.
Kategoria: Skrypty > SQL


Podzapytania - Struktura, Opis oraz Zastosowanie - MySQL

Podzapytanie jest wyrażeniem SELECT wewnątrz jakiegoś innego polecenia.
Kategoria: Skrypty > SQL


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors