Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

atan2()

Arcus tangens dwóch zmiennych.
Kategoria: Funkcje > PHP


atan()

Oblicza arcus tangens liczby
Kategoria: Funkcje > PHP


atanh()

Area tangens hiperboliczny.
Kategoria: Funkcje > PHP


atan2 ( float $y , float $x )

Ta funkcja oblicza arcus tangens dwóch zmiennych x i y .
Kategoria: Funkcje > PHP


atan ( float $argument )

Funkcja atan() zwraca w radianach arcus tangens argumentu argument .
Kategoria: Funkcje > PHP


atanh ( float $arg )

Zwraca area tangens hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, dla której tangens hiperboliczny jest równy arg .
Kategoria: Funkcje > PHP


tan

Oblicza tangens kąta
Kategoria: Funkcje > PHP


tanh

Tangens hiperboliczny
Kategoria: Funkcje > PHP


Math atan [AS 2]

Oblicza oraz zwraca wartość, w radianach, kąta który tangens jest określony jako parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math atan2 [AS 2]

Oblicza oraz zwraca kąt punktu y/x w radianach, zmierzony w lewo od okręgu osi x (gdzie 0,0 określa środek okręgu).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors