Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Array)

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


ColorTransform toString [AS 2]

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date toString [AS 2]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


Error toString [AS 2]

Zwraca wartość String dla określonego obiektu date w odpowiednim zrozumiałym formacie.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków domyślnie "Error", lub wartość zawartą w Error.message, jeśli jest ona zdefiniowana.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number toString [AS 2]

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący określony obiektu klasy Number (mojNumber).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors