Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_set_pprof_trace()

Zaczyna debungować pprof_{proces_id} w podanym katalogu. Zwraca ścieżkę do pliku debungowania.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_session_trace()

Zaczyna debungować adp_dump_{proces_id} w podanym katalogu. Nic nie zwraca.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_socket_session_trace()

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_backtrace()

Generuje przydatne informacje dostarczone w danej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_print_backtrace()

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


trace()

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Flash > ActionScript


pcntl_wifstopped

Sprawdza czy dziecko procesu które spowodował zwrócenie jest zatrzymane, jest to możliwe tylko jeśli pcntl_waitpid() jest ukończona z opcją WUNTRACED.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextField onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors