Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_base

Ustawia bazowy URI dla wszystkich transformacji XSLT, podstawowy URI jest używany z instrukcjami, aby rozwiązać XPath dokument () z innych poleceń dostępu do zasobów zewnętrznych. Jest również używana w celu rozwiązania URI dla <xsl:include> i <xsl:import> elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_process

Pozwala na wykonywanie transformacji XSLT za pomocą niemal każdego rodzaju źródła wejściowego - w pojemnikach. Jest to osiągnięte poprzez użycie argumentu buforów - pojęcie zaczerpnięte z Sablotron XSLT procesor (obecnie tylko procesor XSLT obsługuje to rozszerzenie). Wejściowe pojemniki do domyślnego pliku "zawierającego" dokumentu, które mają być przetwarzane.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet DomDocument process

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_concat

Połączenie matrycy do bieżącej transformacji matrycy (CTM)
Kategoria: Funkcje > PHP


ColorMatrixFilter matrix() [AS 2]

Ustawia informację o kolorze transformacyjnym dla obiektu Color.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform concat [AS 2]

Jednoznaczne ustawienie bieżącej macierzy transformacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Color setTransform [AS 2]

Tablica 20 elementowa dla koloru transformacji 4x5.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_setmatrix

Dokłada drugi dodatkowy kolor transformacji do klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors