Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <thead> - oddziela wiersze składające się na nagłówek od właściwej części tabeli

Znacznik <table> służy do utworzenia tabeli. Tabela składa się z komórek (utworzonych za pomocą znaczników <td> i <th>), zgrupowanych w wiersze za pomocą znaczników <tr>. Tabele można też zagnieżdżać wewnątrz siebie.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <table> - służy do utworzenia tabeli.

Znacznik <thead> reprezentuje część nagłówkową tabeli, znajdującej się nad główną częścią tabeli. Między nim znajdują się definicje wierszy, znajdujących się w tej części tabeli.
Kategoria: Kursy > HTML


Zapisywanie wyników zapytania do pliku tekstowego po stronie MySQL

Polecenie SELECT ... INTO OUTFILE 'nazwa_pliku' zapisuje zwracane przez SELECT wiersze do pliku o nazwie nazwa_pliku.
Kategoria: Skrypty > SQL


Zwracanie tylko unikalnych wyników zapytań - DISTINCT MySQL

Za pomocą opcji ALL, DISTINCT, DISTINCTROW można określić czy takie same wiersze, które zostaną odnalezione za pomocą polecenia SELECT mają być wypisywane czy też nie.
Kategoria: Skrypty > SQL


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors