Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP Wyświetlenie daty ostatniej modyfikacji pliku

Skrypt wyświetla datę ostatniej modyfikacji pliku
Kategoria: Skrypty > PHP


PHP Wyświetlenie dnia tygodnia

Skrypt wyświetla nazwę dnia tygodnia w języku polskim.
Kategoria: Skrypty > PHP


Wyświetlenie błędu jeśli obrazek nie zostanie załadowany

SQL to najbardziej zaawansowany oraz popularny język składniowy do zarządzania bazami danych, posiadający wyświetlenie z jednej tabeli (podstawowe zapytania) oraz z kilku tabel za jednym razem (tak zwane JOIN QUERIES), właśnie do tego jest stworzone JOIN w SQL.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Funckcja PHP Limit słów - wyświetlenie określonej ilości słów z ciągu znaków w PHP

Skrypt wyświetla błąd jeśli obrazek nie istnieje lub nie mógł zostać załadowany.
Kategoria: Skrypty > PHP


SQL JOIN - co to jest, kiedy używać oraz jak stosować?

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.
Kategoria: Kursy > SQL


Matrix toString [AS 2]

Wyciąga URL dla SWF, JPEG, GIF, lub pliku PNG z którego klip filmowy został pobrany.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _url [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle toString [AS 2]

Dzień tygodnia w Java Script.
Kategoria: Flash > ActionScript


Nazwa dnia tygodnia.

Kolekcja atrybutów załączona do właściwości data , tego obiektu, te atrybuty mogą być wymieniane oraz/i przechowywane.
Kategoria: Funkcje > Javascript


SharedObject data [AS 2]

Funkcja pobiera ciąg znaków i wyświetla określoną w parametrze $limit ilość słów.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors