Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa TextRenderer [AS 2]

Skrypt tworzy efekt "joysticka", działający na kliknięcia oraz przeciągnięcia kursora myszki z ładnym wygładzeniem animacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wygładzane animacje w akcji drag and drop - easing AS3

Skrypt tworzy efekt podążającego obiektu za kursorem myszki użytkownika po scenie, dodatkowo z ładnym wygładzeniem animacji.
Kategoria: Flash > Skrypty


Podążany obiekt za kursorem myszy z wygładzeniami - easing AS3

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > Skrypty


TextField antyAliasType [AS 2]

Określa ostrość krawędzi znaków w instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField sharpness [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer displayMode [AS 2]

Kontroluje wykonywanie zaawansowanego wygładzenia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer setAdvancedAntialiasingTable [AS 2]

Ustawia własne ciągłą obrysowaną modulację (CSM) na podstawie danych z tabeli dla czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video smoothing [AS 2]

Określa, czy video powinno być wygładzone (z interpolowane), kiedy zostaje ze skalowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors