Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wykrycie czy przeglądarka posiada odtwarzacz flash za pomocą JavaScript

Skrypt pokazuje jak za pomocą JavaScript sprawdzić czy w przeglądarce zainstalowany jest odtwarzacz flash.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Wykrycie przeglądarki użytkownika - klasa PHP

Jeśli obiekt Rectangle określony parametru toIntersect parametr krzyżuje się z obiektem Rectangle, metoda intersection() zwraca obszar krzyżujący się jako obiekt Rectangle.
Kategoria: Skrypty > PHP


Rectangle intersection [AS 2]

Przykład ukazuje wykrywanie kolizji za pomocą wbudowanej metody hitTestObject.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie kolizji pomiędzy obiektami za pomocą hitTestObject w ActionScript 3

Klasa wykrywa rodzaj i wersje przeglądarki. Jest znacznie bardziej rozbudowana od dostępnej funkcji php get_browser działa dla wszystkich przeglądarek.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wykrywanie pustego pola tekstowego TextInput [ ActionScript 3 ]

Skrypt pokazuje, jak sprawdzić czy pole TextInput jest puste, należy zauuważyć, że TextInput to wbudowany komponent we Flashu, a nie klasa TextField z języka ActionScript.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors