Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Podział wyników na strony PHP i MySQL

Artykuł pokazuje jak podzielić większą ilość rekordów na strony.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Skrypt dla zoszczędzenia czasu przy pobieraniu wyników z bazy danych

Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie, łączy elementy jednej lub więcej tablic tak, że wartości jednej tablicy są dopisywane na koniec poprzedniej. Zwracana jest tablica wynikowa.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zwracanie wyników z własnych funkcji - kontroler return [AS 2]

yaz_record () funkcja sprawdza zapis w obecnym zestawie wyników wyszukiwania w pozycji określonej przez parametr $pos
Kategoria: Flash > Kursy


yaz_record

Funkcja ta sprawdza ostatnie zwróciło Extended Service wyników z serwera. Serwis rozszerzony jest inicjowana przez jeden yaz_item_order () lub yaz_es ()
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_es_result

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setArrayResult

Zmienia format ustawienia tablicy wyników
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setLimits

Ustawia offset i limit dla wyników
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge_recursive()

Skrypt zaoszczędza czas oraz eliminuje dodawanie zbędnego kodu dla każdej operacji połączenia z bazą danych MySQL.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Kontroler zwraca jeden wynik na raz, podany tuż po deklaracji 'return'.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wysyłanie zmiennych do pliku PHP w ActionScript 3.0 - tablica POST

Skrypt pokazuje jak wysłać wartości przez odtwarzacz Flash z AS 3 językiem z filmu do pliku PHP, oraz jak je później odebrać w pliku wynikowym PHP.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors