Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMXPath::evaluate

Wykonuje podane wyrażenie XPath i zwraca wynik na maszynie, jeśli to możliwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::query

Wykonuje podane wyrażenie XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


split

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


spliti

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


Number() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:
Kategoria: Flash > ActionScript


Math floor [AS 2]

Zwraca zaokrągloną w dół liczbę lub wyrażenie określone w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie DO wykonuje po prostu wyrażenie wyr, jednak nie zwraca żadnych wartości.
Kategoria: Skrypty > SQL


Co to jest Funkcja w PHP?

Podzapytanie jest wyrażeniem SELECT wewnątrz jakiegoś innego polecenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


Podzapytania - Struktura, Opis oraz Zastosowanie - MySQL

Funkcja jest kawałkiem kodu, który można wywołać podając jej nazwę. Już wcześniej podane zostało kilka funkcji dostarczanych przez PHP, takich jak array(), each(), list(), explode() czy implode(). Jak można zauważyć, funkcje rozpoznaje się po nawiasach występujących po ich nazwie. W nawiasach tych (jeśli funkcja tego wymaga) podaje się parametry dla danej funkcji. Niektóre funkcje zwracają jakąś wartość, a więc wywołanie takiej funkcji można wstawić jak dowolne inne wyrażenie do listy parametrów innej funkcji czy np. do obliczenia.
Kategoria: Skrypty > SQL


Zastępowanie kilku wyrazów w ciągu - wyrażenia regularne w ActionScript 3.0

Podany tutaj przykład zamieni podany ciąg znakowy według kilku zasad przez użycie funkcji w jednej linii. Przykład zamieni wszystkie znaki @ oraz kropki na własne znaki.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors