Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_xscale [AS 2]

Procentowa szerokość klonu klipu filmowego (lub filmu),
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _xscale [AS 2]

Określa poziomą skalę przycisku od oryginalnych wielkości, wartości podawane w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.
Kategoria: Flash > Skrypty


MovieClip _xscale [AS 2]

Określa horyzontalne skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _xscale [AS 2]

Określa skalowanie poziome (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _yscale [AS 2]

Określa skalowanie pionowe (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors