Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_define_constans()

Deklaruje zbiór generalnych zmiennych środowiskowych stałych. Do usunięcia tak wpisanych danych nie potrzebna jest funkcja usuwająca wszystkie informacje cache, ale nadpisanie ten sam zbiór, pustym zbiorem.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_load_constants()

Wczytuje zbiór stałych zmiennych z cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextField restrict [AS 2]

Klasa ColorMatrixFilter pozwala ci nałożyć transformację matrix 4 x 5 na kolory RGB oraz Alpha wartości dla każdego pikselu na wejściowym obrazie do wyprodukowanie rezultatu z nowym zbiorem RGB kolorów oraz Alpha wartościami.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _x [AS 2]

Skrypt zwraca ze zbioru liczb lub tablicy liczb największą liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _y [AS 2]

Funkcja zwraca podzbiory zbioru od 1 do N
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ColorMatrixFilter [AS 2]

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Jak znaleść największą liczbę w tablicy lub zbiorze liczb

Określa zbiór znaków, które użytkownik może wpisać do pola tekstowego.
Kategoria: Skrypty > PHP


Podzbiory zbioru od 1 do N - PHP

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Skrypty > PHP


Point normalize [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


hash_update

context - szyfrowany kontekst zwrócony przez hash_init(). data - Wiadomośc która będzie dołączona w zbiorze
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors