Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SimpleXMLElement bool registerXPathNamespace

Tworzy prefiks / ns w kontekście następnego zapytania XPath. W szczególności, jest to pomocne, gdyby dostawca danego dokumentu XML zmienił nazwę przedrostków. registerXPathNamespace stworzy prefiks dla nazw, pozwalając sobie na dostęp do węzłów tych nazw bez konieczności zmiany kodu, aby umożliwić nowym podyktowane prefiksów przez usługodawcę
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::stopBuffering()

Zatrzymuje buforowanie zapisu do Phar archiwum i zapisuje zmiany na dysku.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeAll()

Cofa wszystkie zmiany wykonane na archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeArchive()

Odwraca wszystkie globalne zmiany do archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeIndex()

Anuluje wszystkie zmiany wpisu, w podanym indeksie.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeName()

Anuluje wszystkie zmiany wpisu, w podanej nazwie wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


fam_monitor_file

Rejestruje regularne zmiany plików
Kategoria: Funkcje > PHP


chmod()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


filectime()

Pobiera i-węzłowy czas zmiany pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors