Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Właściwość własnych funkcji: zwracanie danych - get [AS 2]

We flashu może zdeklarować, że funkcja będzie zwracać wynik po jej wywołaniu dzięki wstawieniu funkcji return, aby to zrobić należy napisać słowo get między function a nazwą funkcji, odzielonymi spacjami.
Kategoria: Flash > Kursy


Zwracanie wyników z własnych funkcji - kontroler return [AS 2]

Kontroler zwraca jeden wynik na raz, podany tuż po deklaracji 'return'.
Kategoria: Flash > Kursy


Zwracanie tylko unikalnych wyników zapytań - DISTINCT MySQL

Zwraca liczbę w milisekundach, od 1 Stycznia 1970 roku, uniwersalnego czasu, do tego obiektu Date.
Kategoria: Skrypty > SQL


Zwracanie liczby wierszy w MySQL - SQL_CALC_FOUND_ROWS

Zwraca ciąg znaków domyślnie "Error", lub wartość zawartą w Error.message, jeśli jest ona zdefiniowana.
Kategoria: Skrypty > SQL


Date valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywny typ wartości określonego obiektu Number.
Kategoria: Flash > ActionScript


Error toString [AS 2]

Zwraca oraz konwertuje określony obiekt jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number valueOf [AS 2]

Za pomocą opcji ALL, DISTINCT, DISTINCTROW można określić czy takie same wiersze, które zostaną odnalezione za pomocą polecenia SELECT mają być wypisywane czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object toString [AS 2]

SQL_CALC_FOUND_ROWS (parametr dostępny od wersji 4.0.0 MySQL-a) wymusza policzenie ilości wszystkich wierszy zapytania (lekceważąc ewentualną opcję LIMIT.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors