Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <blockquote>- oznacza długi cytat

Znacznik <blockquote> służy do oznaczenia długiego cytatu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <body> - Element definiuje zawartość strony.

Znacznik <body> zawiera w sobie całe "ciało" dokumentu HTML, czyli tekst, grafikę, itd.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <br /> Element definiuje przełamamnie akapitu, czyli przejście do nowej linii.

Znacznik <br> służy do złamania linii.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <button> - Tworzy przycisk

Element definiuje rozbudowane przyciski w formularzach. Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML i grafiki.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <caption> Element definiuje podpis tabeli.

Znacznik <caption> pozwala podać opis tabeli
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <center> wyśrodkowuje tekst

Znacznik <center> wyświetla tekst jako wyśrodkowany.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <cite> - oznacza tekst jako cytat

Znacznik <cite> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako cytat.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <code> - Oznacza tekst jako kod języka programowania

Znacznik <code> służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu języka programowania. (nie koloruje kodu)
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <col> - określa atrybuty dla kolumn tabeli

Znacznik <col> służy do określenia atrybutów dla jednej lub więcej kolumn tabeli.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <dd> - opis definicji

Znacznik <dd> służy do oznaczenia objaśnienia terminu na liście definicji.
Kategoria: Kursy > HTML


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors